Dreptul muncii în Germania


Șoferii de camion cu permis de conducere C+E care își încep munca în baza unui contract de muncă german trebuie să țină cont că, pe lângă îndeplinirea obligațiilor, fiecare are drepturile sale. Acestea sunt definite în legislația muncii, unde puteți găsi toate regulamentele, legile și reglementările referitoare la drepturile în locul desfășurării activității profesionale.

Rețineți că, alegând una dintre ofertele oferite de Luksmann, vei fi angajat direct pe baza unui contract de muncă german, adică vei stabili o relație directă cu angajatorul german. În consecință, șoferul C+E care își începe munca este supus legii muncii locale germane, în care sunt înscrise reglementările generale referitoare la îndeplinirea obligațiilor profesionale, precum și relațiile dintre angajat și angajator.

Drepturile angajaților

În zilele noastre, legislația muncii există în principal pentru a consolida poziția angajaților. Prin urmare, se fac distincții între dreptul individual, care reglementează relația dintre angajator și angajat, și dreptul colectiv al muncii, care se referă la relația juridică dintre angajator și reprezentanții angajaților.

Angajatorul într-o companie germană poate fi o persoană fizică sau o persoană juridică, cum ar fi AG sau GmbH. În comparație cu alte țări, unde există un Cod al Muncii care cuprinde toate reglementările, în Germania nu există un astfel de document. Prin urmare, legislația muncii germană este foarte detaliată și cuprinde numeroase legi și reglementări.

Contractul de muncă - document care confirmă stabilirea relației de muncă între angajat și angajator. Conform Legii NachwG (documentelor de muncă) din Germania, există o obligație de a face cunoscute în scris condițiile contractului încheiat cu șoferul C+E cel târziu în termen de o lună de la angajare.

Legea NachwG stabilește informațiile care trebuie să apară în contractul de muncă german:

Ø Numele și adresa părților contractante

Ø Data începerii muncii

Ø Informații despre durata contractului: pe termen determinat sau nedeterminat

Ø Locul de muncă sau, dacă angajatul nu este destinat să lucreze doar într-un singur loc de muncă, indicarea faptului că angajatul poate fi angajat în diferite locuri

Ø Obligațiile șoferului C+E, condițiile de angajare

Ø Componența și cuantumul salariului, inclusiv diurne, bonusuri, prime și beneficii speciale, precum și alte componente ale salariului și termenele de plată

Ø Orele de lucru ale șoferului

Ø Numărul de zile de concediu

Ø Perioada de preaviz

Ø Referire generală la acordurile colective, acordurile de întreprindere sau contractele de prestare a serviciilor care se aplică relației de muncă

Este important de știut că contractele de muncă în Germania pot fi încheiate verbal sau în scris. Cu toate acestea, conform legii, contractul de muncă cu normă parțială și pe termen nedeterminat trebuie să fie întotdeauna în formă scrisă.

Reglementări privind concediul de odihnă

BUrlG, adică legea federală privind concediul, se referă la eliberarea de obligațiile profesionale în scopul odihnei, în timpul căreia salariul este încă plătit. Conform prevederilor BurlG, se referă la concediul minim la care orice șofer are dreptul. Trebuie reținut că dreptul la concediu se referă întotdeauna la anul calendaristic respectiv.

Durata concediului:

Ø Într-o săptămână de lucru de șase zile, concediul anual este de 24 de zile.

Ø Într-o săptămână de lucru de cinci zile, concediul anual este de 20 de zile.

Dacă șoferul C+E și angajatorul stabilesc o altă perioadă de concediu, în majoritatea cazurilor, se renunță la concediul minim conform BurlG, cu condiția ca dreptul la concediu să poată fi crescut.

Orele de lucru

Timpul de lucru stabilește cantitatea de timp pentru îndeplinirea unei anumite activități, pentru care angajatul primește salariul. Reglementările cuprinse în legislația muncii reglementează orele de lucru pe parcursul unei zile, a unei luni sau a unui an. Timpul de lucru permite și înregistrarea momentului în care angajatul începe și încheie îndeplinirea obligațiilor profesionale.

În industria transporturilor, cel mai important este timpul de lucru al șoferului, care este definit astfel:

Timpul de lucru al șoferului

Începând cu data de 1 noiembrie 2012, în Germania a intrat în vigoare o lege care reglementează orele de lucru ale șoferului. În germană, aceasta poate fi găsită sub denumirea de Gesetz zur Regelung der Arbeitszeit von selbstständigen Kraftfahrern (KrFArbZG).

Orele de lucru ale șoferilor profesioniști includ, printre altele, următoarele activități:

Ø Timpul real de conducere a vehiculului (numit și Lenkzeiten)

Ø Încărcarea și descărcarea, precum și monitorizarea acestora

Ø Așteptarea încărcării și descărcării, atunci când timpul de așteptare nu este cunoscut

Ø Lucrările de curățenie (de exemplu, spălarea rezervorului)

Ø Asigurarea încărcăturii

Timpul de lucru zilnic și săptămânal al șoferului:

De obicei, când se iau în considerare orele de lucru ale șoferilor, se presupune că săptămâna începe luni la miezul nopții și se termină duminică la miezul nopții.

Săptămânal, nu trebuie depășite 48 de ore de muncă. Prin urmare, rezultă că timpul zilnic de lucru ar trebui să fie de 8 ore. Din păcate, există excepții de la această regulă. Timpul zilnic de lucru poate fi, de asemenea, de 10 ore. Aceasta este posibilă numai dacă suma totală a orelor, pe o perioadă de 6 luni, va fi în jur de 8 ore în medie. Aceeași situație se aplică și timpului săptămânal de lucru. Este permis să-l creșteți de la 48 de ore la 60 de ore de lucru, dacă media din patru luni este egală cu 48 de ore.

Mai jos este un link care conține un model de contract german pentru șoferi. Trebuie însă să rețineți că acesta este doar un exemplu, fiecare angajator are dreptul să creeze propriul său contract.

Ruhepause - pauză în timpul conducerii

La început, este important de menționat că pauzele nu sunt incluse în timpul de lucru al șoferului. După 4,5 ore de conducere, șoferului îi revine o pauză de 45 de minute. Într-un schimb de 10 ore, îi revin astfel 2 pauze de minim 45 de minute.

Ruhezeit - odihnă între zilele de muncă

Perioada de odihnă între zilele de muncă este de 11 ore. De trei ori pe săptămână, poate fi redusă la 9 ore de odihnă.

De asemenea, merită menționat că o dată pe săptămână, șoferului îi revine o odihnă mai lungă, numită și weekend (Wochenruhezeit), care durează în general 45 de ore (și are loc cel târziu după 6 zile de lucru).

Nachtarbeit - ore de noapte

Legea privind timpul de lucru al șoferului include și menționarea orelor de noapte. Sunt considerate ore de noapte cele cuprinse între orele 00:00 și 04:00.

Resilierea contractului de muncă

În ceea ce privește rezilierea contractului, trebuie să vă amintiți că atât angajatul, cât și angajatorul au acest drept. Pot exista mai multe motive pentru concedierea de către superior, așa că pot fi distinse diferite forme de reziliere:

Concediere din motive personale: angajatul bolnav pentru o perioadă lungă de timp, în urma căreia nu poate îndeplini obligațiile

Resilierea din motive operaționale: lipsa locurilor de muncă sau lipsa sarcinilor de îndeplinit

Concediere legată de comportament: angajatul care nu respectă prevederile contractului

Perioada de preaviz prevăzută în legislația muncii:

Ø Există timp de doi ani, de la o lună la sfârșitul lunii calendaristice

Ø Există timp de cinci ani, de la două luni la sfârșitul lunii calendaristice

Ø Există timp de opt ani, de la trei luni la sfârșitul lunii calendaristice

Ø Există timp de zece ani, de la patru luni la sfârșitul lunii calendaristice

Ø Există timp de doisprezece ani, de la cinci luni la sfârșitul lunii calendaristice

Ø La 15 ani, șase luni la sfârșitul lunii calendaristice

Ø La 20 de ani, șapte luni la sfârșitul lunii calendaristice

Dacă contractul de muncă nu specifică clar perioada de preaviz, trebuie să respectați ghidurile general acceptate din Legea Muncii menționate mai sus. Cu toate acestea, dacă la începutul colaborării a fost specificată o perioadă de reziliere a contractului, atunci această clauză este obligatorie.

Ofertele pe care le veți găsi la Luksmann sunt o garanție pentru condiții de muncă stabile și tarife atractive, negociate special, și, mai presus de toate, pentru contracte directe cu o firmă de transport germană. Prin urmare, atunci când începeți o colaborare, nu trebuie să vă temeți de abuzuri din partea angajatorului, deoarece puteți conta întotdeauna pe Legea Muncii și pe condițiile stipulate în ea.

Dacă vreodată în munca dvs. ca șofer apar conflicte cu angajatorul, salariul nu se potrivește sau orice altceva vă face să aveți nevoie de asistență legală, puteți conta și pe noi, deoarece colaborăm cu o firmă competentă de avocatură vorbitoare de limba poloneză care activează în Germania. Puteți să vă adresați lor cu problema dvs. - la menționarea.

Puteți să vă adresați lor cu problema dvs. - folosind parola LUKSMANN veți obține o reducere de 10% pentru serviciile lor!

Mai jos sunt datele de contact:

Krzysztof Peśla Kancelaria Prawna – Cabinet de Avocat German

Tel. (+48) 91 - 421 37 99

Tel. (+48) 723 702 904

www.pesla.pl